Reklamácie

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti promptne individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď ich nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Zásielky nad 33 € sú poistené! Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na:

  • vady zapríčinené nešetrným používaním,
  • nesprávnym použitím výrobku,
  • nesprávnym skladovaním.

Reklamovaný tovar, prosím, odosielajte na našu adresu v poistenej zásielke doporučene, no nie na dobierku!!! K zásielke priložte kópiu faktúry a stručný dôvod reklamácie! Reklámácie vybavíme spravidla do 14dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Je dobré, keď nás pred odosielaním zásielky kontaktujete aspoň mailom, alebo telefonicky. Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť! Tovar odosielajte na adresu uvedenú v kontakte